Restaurantdag Home

Je email programma wordt automatisch geopend en je krijgt een vragenlijst te zien die je volledig dient in te vullen en vervolgens via je email programma dient te verzenden.

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen, kunnen wij een offerte opstellen.


Indien er een akkoord is en je het gevraagde voorschot op onze rekening hebt gestort, kunnen wij je aanvraag uitvoeren.


Wij danken je voor je aanvraag.

Nadat je de bijlage hebt geopend, dien je deze eerst in een map op te slaan om nadien met je office programma te openen. Vervolgens kan je het aanvraag formulier invullen en terug opslaan in dezelfde map. Dit opgeslagen en ingevuld document moet je dan als bijlage aan je mail toevoegen.

Klik op het gepaste  “Aanvraag formulier“  om een aanvraag in te dienen.

 