naar shop
Afhaal Shop

Keuze 1

Je email programma wordt automatisch geopend en je krijgt een vragenlijst te zien die je dient in te vullen om vervolgens via je email programma te verzenden.                            Klik hiernaast

Keuze 2

Open dit bestand (LibreOffice gebruikers op de knop “document bewerken” klikken > rechts bovenaan). Vervolgens het document invullen en opslaan in PDF.

Dit opgeslagen PDF document moet je dan als bijlage aan je mail toevoegen.       Klik hiernaast

Maak een keuze uit één van de twee  afhaal/bezorg“ formulieren  > zie afbeeldingen

zodat wij de juiste datum en uur van afhaling of levering kennen,

alvorens verder te gaan met het plaatsen van je bestelling.

  Home

Pas nadat je dit formulier hebt ingevuld en verzonden, klik je op onderstaande knop