Traiteur Voorwaarden © Websitesys Design 0490  118 218 Werkwijze

Om vergissingen uit te sluiten, worden aanvragen

voor een prijsopgave enkel via het aanvraagformulier aangenomen.

Je ontvangt nadien per email een prijsopgave.Bij akkoord dient er een voorschot van 50%

van het totale prijsopgave bedrag betaald te worden.

Pas wanneer dit voorschot op onze rekening is gecrediteerd, is je aanvraag aangenomen en zal ze door ons worden uitgevoerd.

Bij laattijdige betaling van dit voorschot, zal het ontvangen voorschot

meteen op je rekening worden teruggestort.Tijdig een aanvraag indienen is de boodschap zodat je nog de kans zou hebben om je aanvraag elders te plaatsen indien wij deze niet meer kunnen aannemen en/of uitvoeren omdat wij niet tijdig je voorschot hebben ontvangen.